Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Artikel

Aanmoedigingspremie om personeel aan te werven

01 maart 2021

De Vlaamse overheid wil werkgevers aanmoedigen om niet-werkende werkzoekenden, die al minstens 2 jaar op zoek zijn naar een job, in dienst te nemen.

Werkgevers kunnen daarvoor een aanwervingsincentive krijgen in de vorm van een premie. Indien u als werkgever een langdurig werkzoekende tussen 25 en 56 jaar oud aanwerft, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op deze premie. Deze aanwervingsincentive bestaat sinds 1 maart 2017.

Wat is de Vlaamse aanmoedigingspremie?

De overheid wil de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden bevorderen en creëerde hiervoor de ‘aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden’.

Als je een medewerker aanwerft aan die al minstens 2 jaar op zoek is naar een job, ontvang je als werkgever een éénmalige premie die uitbetaald wordt in 2 schrijven. 

 Werkt tussen 30 en 80%Werkt meer dan 80%
Eerste schijf750 euro1.250 euro
Tweede schijf1.800 euro3.000 euro

Wat zijn de voorwaarden voor werkgever en werknemer?

U behoort als werkgever tot de privésector, de overheid of bent een vzw of dienstenchequebedrijf.

Je medewerker:

 • is minstens 2 jaar ingeschreven als werkzoekende wanneer je hem in dienst neemt. U kunt deze voorwaarde controleren door uw werknemer te vragen een e-mail te sturen naar: tewerkstelling@vdab.be met de vraag of hij/zij recht geeft op de aanwervingsincentive. Om privacyredenen mag u die vraag niet zelf stellen aan de VDAB,
 • is op het einde van het kwartaal waarin je hem in dienst neemt minstens 25 jaar en jonger dan 56, 
 • is aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een arbeidsovereenkomst van minstens 3 maanden of een vervangingscontract zonder vermelding van de duur van de overeenkomst,
 • werkt minstens 30%
 • werkt in een vestiging in het Vlaamse Gewest. De woonplaats van de werknemer of de locatie van de hoofdzetel van uw organisatie is niet belangrijk.

Wilt u een premie aanvragen voor een vestiging in een ander gewest? Contacteer dan de bevoegde dienst:

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Actiris
 • Waals Gewest: Forem
 • Duitstalige Gemeenschap: RVA

Welke werknemers geven geen recht op de premie?

 • werknemers met een uitzendcontract.

Let op: indien de werknemer na een periode als uitzendkracht toch vast in dienst komt, kan u onder bepaalde voorwaarden toch recht hebben op de premie;

 • werknemers met een contract als flexi-jobwerknemer;
 • werknemers met een contract als gelegenheidswerknemer;
 • werknemers met een tewerkstellingspercentage van minder dan 30%.

Let op: indien de werknemer na zijn aanwerving oorspronkelijk minder dan 30% werkt, maar als hij binnen het jaar wel meer gaat werken, kan u toch de premie aanvragen. U dient deze aanvraag te doen  binnen de 3 maanden na indiensttreding. Als de werknemer in de loop van het jaar meer dan 30% begint te werken, ontvangt u een aangepaste premie bij de uitbetaling van de 2de schijf.

Welke werkgevers komen niet in aanmerking?

 • Een onderneming in moeilijkheden
 • Werkgevers die al 1 van deze premies krijgen voor de werknemer:
  • een loonincentive voor maatwerk (beschutte en sociale werkplaatsen)
  • een vergoeding in het kader van de lokale diensteneconomie
  • een loonincentive voor invoegbedrijven.

Hoe doet u de aanvraag voor de premie?

U moet deze aanwervingsincentive online aanvragen via het WSE-loket, het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE)

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Chantal Vekemans
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 29
chantal.vekemans@confederatiebouw.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer