Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Artikel

Bemiddelen met de overheid en in overheidsopdrachten

04 mei 2021

Bemiddelen is een vorm van minnelijke oplossing van geschillen en is de voorbije jaren in opmars. In 2005 werd een kader voor bemiddeling in het Gerechtelijk Wetboek ingeschreven. Met de Wet van 18 juni 2018 werd het wetgevend kader nog versterkt met als voornaamste doelstelling het promoten van bemiddeling in elke fase van het geschil.

Het toepassingsgebied van artikel 1724 Ger. W., dat de bemiddelbare geschillen definieert, is ruim.

In principe komen alle vormen van conflict in aanmerking voor bemiddeling, ook publieke aangelegenheden zoals een overheidsopdracht. Alle zaken die de openbare orde en de goede zeden niet schenden, zijn vatbaar voor bemiddeling. In principe wilt dit zeggen dat alle mogelijke conflicten die u heeft met anderen, kunnen aangepakt worden via bemiddeling. Op dit principe bestaan uitzonderingen, zoals strafrechtelijke zaken.

In een eerdere bijdrage werden de algemene principes van bemiddeling reeds toegelicht. Het doel van deze bijdrage is om een antwoord te geven op de vraag of u kan bemiddelen met de overheid en in overheidsopdrachten.


Meer informatie?


Maarten De Voeght
Juridisch adviseur bouwrecht
03 203 44 03
maarten.devoeght@confederatiebouw.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer