Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Bezint eer gij… procedeert

14 januari 2021

Beeld u in: op een werf ontstaat een conflict, dat escaleert en niet meer opgelost kan worden door de partijen zelf. Wat doet uw bedrijf in de meeste gevallen? Een advocaat raadplegen die een dossier opstart dat nadien door de rechtbank beslecht wordt? Er is een alternatief! Aangezien bemiddeling ook kan worden toegepast in overheidsopdrachten kan dit een oplossing bieden voor uw geschillen met een aanbesteder.

De gerechtelijke procedure is de vaakst gekozen route wanneer een geschil ontspoort. Nochtans brengt deze stap meerdere negatieve gevolgen met zich mee, zoals het einde van uw commerciële relatie met uw medecontractant, stilstand van de werf, het leggen van uw lot in handen van een derde en een hoge financiële kostprijs.

Heeft u ooit al gehoord van bemiddeling bij een conflict?
Deze bijdrage heeft als doel u vertrouwd te maken met de basisprincipes.

Bemiddeling wordt begeleid door een erkende bemiddelaar

Anders dan een rechter, die boven de partijen staat (bovenpartijdig), is een bemiddelaar tussenpartijdig. Tussenpartijdig betekent dat de partijen zelf invloed hebben op de uitkomst.

Daarnaast is de bemiddelaar erkend, wat wil zeggen dat het gaat om een persoon die opgeleid is om conflicten te ontmijnen en partijen te begeleiden naar een oplossing die voor eenieder als een ‘win-win’ aanvoelt.

De sterkte van bemiddeling bestaat in een draaiboek dat steeds in volgende 4 fasen zal verlopen:

  1. De situatie in helikopterzicht doorgronden en ieders ervaringen en belevingen daarin begrijpen;
  2. De elementen inventariseren die elke onderneming moet terugvinden in een voor haar goede oplossing;
  3. Aan de hand daarvan de concrete en realistische mogelijkheden van oplossing distilleren, en
  4. Uit de mogelijkheden de meest passende voor alle partijen kiezen en assembleren.

Bemiddeling vertrekt niet van standpunten in enge zin

Bemiddeling vindt zijn kracht in het begrijpen van de situatie door uitwisseling van informatie (vs. kaarten gesloten houden), de creativiteit van het verkennen van mogelijkheden (vs. rondjes clashen van standpunten zonder vooruitgang) en de objectiviteit van het kiezen van de uiteindelijk beste oplossing voor eenieder (win-win-win). De partijen die in conflict zijn, vinden in het kader van bemiddeling dus zèlf een oplossing voor hun probleem, onder begeleiding van een daartoe opgeleide expert.

Uit statistieken blijkt dat meer dan 75% van de bemiddelingen resulteren in een akkoord. Bovendien worden de binnen bemiddeling bereikte akkoorden doorgaans loyaal uitgevoerd, wat hen ook duurzaam maakt.

Resultaat van bemiddeling

Snelheid, pragmatisme, het behoud van werkbare relaties, het vermijden van symboolimpasses en het vrijwaren van een project zijn vaak indicatoren waarin best wordt gekozen voor dit format omdat het een snelle uitkomst biedt of doet vaststellen dat men er niet minnelijk zal uitraken.

Mislukt de poging tot bemiddeling, geniet elk van de partijen de wettelijke bescherming van de vertrouwelijkheid en de geheimhouding waartoe eenieder zich in een bemiddelingsprotocol dient te engageren (what happens there, stays there). De bemiddeling kan ook nog worden gevraagd als een gerechtelijke procedure als is opgestart. Wordt dit aan de rechter gevraagd, zal de rechter dat bevelen.

Als lokale Confederatie Bouw trachten we in een eerste beweging preventief tewerk te gaan door geschillen te vermijden. Maar wanneer dit niet mogelijk is, zetten we in op het oplossen van een geschil in gezamenlijk overleg. Vandaar dat de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een aantal workshops bemiddeling organiseert. Aangezien deze workshops niet digitaal kunnen gegeven worden, hebben we ze voorlopig in het voorjaar ‘live’ ingepland op volgende data:

  • Vrijdag 5 maart 2021 van 8u-11u (Antwerpen)
  • Dinsdag 16 maart 2021 van 8-11 (Parklaan, Turnhout)

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Maarten De Voeght
Juridisch adviseur bouwrecht
03 203 44 03
Maarten.devoeght@confederatiebouw.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer