Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Op en rond de werf

Sociaal recht

 • loontoeslagen, Loon en andere voordelen

  Loon bij ongezonde, hinderlijke of lastige werken

  22 juni 2022

  In heel wat sectoren bestaan er loontoeslagen wanneer een werknemer hinderlijke, lastige of ongezonde werken moet uitvoeren. De bouwsector is, omwille van haar activiteiten, hier zeker ook geen uitzondering op. De CAO voor de bouwsector bevat een uitgebreide lijst met werken waarvoor er loonbijslagen verschuldigd zijn. Vaak gaat het hierbij om werken op hoogte, werken […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Tijdelijke werkloosheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  Afloop vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

  20 juni 2022

  Sinds maart 2020 werd omwille van COVID-19 de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door overmacht in het leven geroepen. In maart werd besloten deze procedure nog een laatste keer te verlengen tot 30 juni. Vorige week werd officieel vastgelegd dat deze procedure niet verlengd wordt. Er zijn echter wel enkele versoepelingen die van toepassing zullen […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Loon en andere voordelen

  Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing | bijkomdende formaliteiten voor ploegenarbeid en overwerk

  13 juni 2022

  Bedrijven kunnen genieten van een gedeeltelijke vrijstelling bij de doorstorting van bedrijfsvoorheffingen. Om dit aan te kunnen tonen moeten ze wel gebruik maken van een nominatieve lijst voor elke vrijstelling waarvoor ze in aanmerking willen komen. Deze week zijn er zowel voor de vrijstelling van ploegenarbeid als voor die van overwerk enkele formaliteiten bijgekomen die […]

  Meer lezen

 • Enkel voor leden

  Lid worden

  Sociaal recht, Loopbaan, Aanwerving

  Studentenarbeid in de bouwsector

  08 juni 2022

  U kan een student aanwerven tijdens periodes dat deze niet verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstellingen (m.a.w. zaterdag, zondag, feestdagen, krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie). Let wel op, een student is onderworpen aan dezelfde regels als de andere werknemers. Tewerkstelling buiten de schoolvakanties is dus niet altijd mogelijk. Sinds 1 januari 2017 is […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Loopbaan, Aanwerving, Arbeidsreglement

  KAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST MONDELING WORDEN AFGESLOTEN?

  07 juni 2022

  Wat is een arbeidsovereenkomst? Een arbeidsovereenkomst moet de volgende essentiële elementen bevatten: De twee betrokken partijen moeten een akkoord hebben over het presteren van arbeid, hoofd- of handarbeid, tegen een bepaalde vergoeding Als de arbeid gebeurt onder het gezag van een opdrachtgever door een uitvoerder, spreken e over een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer Kan […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie, Wettelijke vakantie

  MAG EEN STUDENT WERKEN TIJDENS EEN PERIODE VAN COLLECTIEF VERLOF?

  02 juni 2022

  Een student kan inderdaad werken bij een onderneming in een periode wanneer andere werknemers verlof hebben. Het zorgt er dan wel voor dat het collectief karakter van de verlofperiode binnen die onderneming wegvalt. Dit heeft twee rechtstreekse gevolgen voor de andere werknemers binnen de onderneming: Ze zijn niet langer genoodzaakt om zelf verlof tijdens die gehele […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Loon en andere voordelen, Loonbonus

  Fietsvergoeding PC 124 en PC 200

  02 juni 2022

  Het maximum toegelaten bedrag van de fietsvergoeding dat vrijgesteld is van belastingen en sociale bijdragen is met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar 0,25 euro/km (+0,01 euro/km). De verhoging is het gevolg van de automatische indexering die de FOD Financiën en de RSZ toepassen op de vrijgestelde bedragen. De verhoging van het vrijgesteld bedrag […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Bouwrecht, Prijzen bouwmaterialen, Loon en andere voordelen, Financieel

  HOOGSTE INFLATIE IN 40 JAAR | WELKE IMPACT HEEFT DIT OP DE LONEN?

  02 juni 2022

  De inflatie stijgt in mei van 8,31% naar 8,97%. De laatste keer dat dit bedrag zo hoog lag, was in 1982. Dit jammerlijk record is grotendeels te wijten aan de hoge energieprijzen, dit in combinatie met een stijging van de inflatie van voeding. Zo’n stijging heeft een forse impact op de lonen, dat is in […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Anciënniteit, Loon en andere voordelen

  Anciënniteitsvoordelen

  11 mei 2022

  Het anciënniteitsverlof (CAO van 30 september 2019 betreffende het anciënniteitsverlof ) De arbeiders van het PC 124 hebben jaarlijks recht op: 1 dag verlof als zij 15 jaar anciënniteit hebben in eenzelfde bedrijf 2 dagen verlof als de anciënniteit 25 jaar bedraagt in hetzelfde bedrijf En dit ten laste van de werkgever. De arbeider mag […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie, Weersomstandigheden

  Werken bij Hoge temperaturen

  06 mei 2022

  Bij hoge temperaturen moet de werkgever een aantal maatregelen nemen, afhankelijk van de soort arbeid en de temperatuur. Worden de arbeidsomstandigheden ten gevolge van de hitte te zwaar, dan kan de werkgever maatregelen nemen of zelfs overgaan tot het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet. MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP? Ellen KeteleerJuridisch adviseur sociaal recht03 […]

  Meer lezen

Lid worden

Wacht niet langer en vraag uw lidmaatschap aan!

Vanaf 325€ excl. btw / jaar. Vul onderstaande formulier in en ontvang meer informatie over de tarieven en voorwaarden van uw lokale confederatie. Het lidgeld is volledig fiscaal aftrekbaar.

Ik wil meer informatie!

Dialog

Tekst

Ok Annuleer