Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Op en rond de werf

Loopbaan

 • Gewaarborgd loon, Sociaal recht, Loopbaan, Tijdelijke werkloosheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  Op de koffie | Wat te doen bij te slecht weer?

  01 april 2022

  Het gebeurt wel vaker dat het weer het niet toelaat om jouw arbeiders veilig aan het werk te zetten, en ze dus genoodzaakt zijn hun werk te onderbreken. Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om werken uit te voeren, bestaan er twee systemen om de arbeiders te compenseren voor de niet-gewerkte uren of dagen. TIJDELIJKE […]

  Meer lezen

 • Gewaarborgd loon, Sociaal recht, Loopbaan, Arbeidsongeschiktheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  Op doktersbezoek tijdens de arbeidstijd ?

  03 februari 2022

  Het komt wel vaker voor dat een werknemer het werk onderbreekt of later op het werk aankomt omdat hij bijvoorbeeld een afspraak heeft bij een arts, naar de tandarts is geweest of een bloedonderzoek moest ondergaan.  Wat zijn de gevolgen hiervan ? De werknemer onderbreekt zijn arbeidsdag met het oog op een doktersconsultatie Indien de […]

  Meer lezen

 • Gewaarborgd loon, Sociaal recht, Loopbaan

  Te laat op het werk toekomen

  27 januari 2022

  Wanneer een werknemer laattijdig op het werk toekomt, is het in eerste instantie belangrijk dat de werknemer de werkgever hiervan onmiddellijk verwittigt zodat de werkgever zich kan organiseren en er eventueel kan worden afgesproken wat te doen in deze situatie. Of de werknemer aanspraak kan maken op gewaarborgd loon, zal afhangen van de specifieke situatie. […]

  Meer lezen

 • Enkel voor leden

  Lid worden

  Sociaal recht, Loopbaan, Vakantie

  Het verlofrecht

  14 december 2021

  Een nieuw kalenderjaar sluit de verlofrechten van het vorige jaar volledig af, maar op hoeveel vakantiedagen en ADV-dagen heeft een werknemer recht? Vakantierecht wordt opgebouwd in het kalenderjaar (vakantiedienstjaar) voorafgaandelijk aan het jaar (vakantiejaar) waar de werknemer vakantie in opneemt. Indien men in 2022 verlof wenst op te nemen dient de werknemer dus in 2021 […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Loopbaan, Aanwerving

  In welke taal moet de arbeidsovereenkomst opgesteld worden?

  12 oktober 2021

  In België wordt het taalgebruik bij wet geregeld. Er is geen vrije taalkeuze bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Documenten die niet in de juiste taal zijn opgesteld, kunnen nietig verklaard worden. Principe Om de toepasselijke taalregeling vast te stellen, is het gebied waarin de exploitatiezetel van de onderneming ligt, doorslaggevend.  De moedertaal van de werknemer is […]

  Meer lezen

 • Vakantieregeling, Loopbaan, Inactiviteitskalender

  Vakantieregeling 2022 provincie antwerpen inhaalrustdagen – feestdagen 2022

  10 september 2021

  1 vakantieregeling 2022 In overleg met de sociale partners beveelt Confederatie Bouw Provincie Antwerpen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregelingvoor 2022 aan: collectieve sluiting van maandag, 11 juli 2022 tot en met vrijdag, 29 juli2022 (= 14 WD/5-dagenweek); Omdat de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers in 2022 nog recht op maximaal zes […]

  Meer lezen

 • Enkel voor leden

  Lid worden

  Sociaal recht, Loopbaan, Aanwerving

  Studentenarbeid in de bouwsector

  25 mei 2021

  U kan een student aanwerven tijdens periodes dat deze niet verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstellingen (m.a.w. zaterdag, zondag, feestdagen, krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie). Let wel op, een student is onderworpen aan dezelfde regels als de andere werknemers. Tewerkstelling buiten de schoolvakanties is dus niet altijd mogelijk. Sinds 1 januari 2017 is […]

  Meer lezen

 • Enkel voor leden

  Lid worden

  Sociaal recht, Loopbaan, Aanwerving

  Concurrentiebeding

  14 april 2021

  In België kennen we het principe van ‘vrijheid van arbeid’. Dit houdt in dat een werknemer overal aan de slag kan gaan en dat een werkgever geen exclusiviteitsbeding in de overeenkomst mag opnemen. Dat beginsel is wel aan een aantal beperkingen onderhevig. Zo mag een werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst de werkgever geen concurrentie aandoen. Na […]

  Meer lezen

 • Enkel voor leden

  Lid worden

  Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie, Vakantie

  Gelijkstelling jaarlijkse vakantie tijdelijke werkloosheid overmacht

  23 november 2020

  In principe voorziet de regelgeving over de jaarlijkse vakantie geen gelijkstelling van dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Bij wijze van uitzondering werden de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door het coronavirus gelijkgesteld met effectieve arbeidsdagen, dit oorspronkelijk voor de periode van 1 februari 2020 tot 30 juni 2020 (KB […]

  Meer lezen

 • Enkel voor leden

  Lid worden

  Sociaal recht, Loopbaan, Aanwerving

  Worden opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of duidelijk omschreven werk altijd een overeenkomst voor onbepaalde tijd?

  09 november 2020

  Wanneer werkgever en werknemer meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk hebben gesloten zonder dat er een onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, worden zij verondersteld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan. Dit is niet zo wanneer de werkgever het bewijs levert dat deze arbeidsovereenkomsten […]

  Meer lezen

Lid worden

Wacht niet langer en vraag uw lidmaatschap aan!

Vanaf 325€ excl. btw / jaar. Vul onderstaande formulier in en ontvang meer informatie over de tarieven en voorwaarden van uw lokale confederatie. Het lidgeld is volledig fiscaal aftrekbaar.

Ik wil meer informatie!

Dialog

Tekst

Ok Annuleer