Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Op en rond de werf

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

 • Gewaarborgd loon, Sociaal recht, Loopbaan, Tijdelijke werkloosheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  Op de koffie | Wat te doen bij te slecht weer?

  01 april 2022

  Het gebeurt wel vaker dat het weer het niet toelaat om jouw arbeiders veilig aan het werk te zetten, en ze dus genoodzaakt zijn hun werk te onderbreken. Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om werken uit te voeren, bestaan er twee systemen om de arbeiders te compenseren voor de niet-gewerkte uren of dagen. TIJDELIJKE […]

  Meer lezen

 • Corona, Sociaal recht, Tijdelijke werkloosheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst, Corona

  Tijdelijke werkloosheid: vereenvoudigde procedure verlengd tot 30 juni 2022

  21 maart 2022

  Het federale kernkabinet heeft op 14 maart 2022 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 30 juni 2022. Dit geldt zowel voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie, als voor de tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Alle tijdelijke […]

  Meer lezen

 • Gewaarborgd loon, Sociaal recht, Loopbaan, Arbeidsongeschiktheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  Op doktersbezoek tijdens de arbeidstijd ?

  03 februari 2022

  Het komt wel vaker voor dat een werknemer het werk onderbreekt of later op het werk aankomt omdat hij bijvoorbeeld een afspraak heeft bij een arts, naar de tandarts is geweest of een bloedonderzoek moest ondergaan.  Wat zijn de gevolgen hiervan ? De werknemer onderbreekt zijn arbeidsdag met het oog op een doktersconsultatie Indien de […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Tijdelijke werkloosheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht voor de jaarlijkse vakantie

  24 januari 2022

  Net zoals voor het vakantiejaar 2021, heeft de regering beslist om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona ook gelijk te stellen voor het vakantiejaar 2022. Het koninklijk besluit daartoe is eind december gepubliceerd. Dit betekent dat de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht die een werknemer in 2021 heeft gekend ten gevolge van de coronapandemie gelijkgesteld worden […]

  Meer lezen

 • Enkel voor leden

  Lid worden

  Sociaal recht, Tijdelijke werkloosheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  Tijdelijke werkloosheid weerverlet: vergeet melding 1e dag niet!

  09 november 2021

  Voor elke tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis geldt nog tot 31 december 2021 de vereenvoudigde procedure zonder voorafgaande meldingen. Maar voor andere vormen van tijdelijke werkloosheid blijven de voorafgaandelijke formaliteiten onverminderd van toepassing. Bij weerverlet betekent dit dat de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand moet gemeld worden aan de RVA. Deze mededeling […]

  Meer lezen

 • Enkel voor leden

  Lid worden

  Sociaal recht, Arbeidsongeschiktheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  WELKE VERPLICHTINGEN HEEFT UW WERKNEMER WANNEER HIJ ZIEK IS?

  17 september 2021

  Regelmatig ontvangen wij de vraag welke verplichtingen de werknemer heeft wanneer hij ziek is? Wij zetten dit even kort voor u op een rijtje: Verwittiging In de eerste plaats moet de werknemer u onmiddellijk op de hoogte stellen van zijn arbeidsongeschiktheid. Het begrip “onmiddellijk” wordt niet omschreven in de wetgeving. Algemeen wordt aangenomen dat hij u […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Klein verlet, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  Vaccinatieverlof

  14 juni 2021

  De bestaande regeling waarbij de werknemer recht heeft op klein verlet om zich te laten vaccineren wordt verlengd tot 30 juni 2022. Deze regeling wordt bovendien uitgebreid tot het begeleiden van een minderjarig kind naar het vaccinatiecentrum.” De wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie werd op 12 januari […]

  Meer lezen

 • Enkel voor leden

  Lid worden

  Sociaal recht, Arbeidsongeschiktheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers – medische overmacht

  07 april 2021

  Het re-integratietraject De  reglementering betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, wat de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemers betreft, wil aan de hand van een re-integratietraject langdurig zieke werknemers begeleiden om terug aan het werk te gaan bij hun werkgever. De arbeidsarts krijgt hierbij een cruciale rol toebedeeld. Met deze reglementering kan ook de werkgever het […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Ouderschapsverlof, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  Ouderschapsverlof

  19 maart 2021

  Ouderschapsverlof is een thematisch verlof. Het is een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die de werknemer de mogelijkheid biedt om zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen met het oog op de opvoeding van de kinderen. Voor wie? Het ouderschapsverlof is een individueel recht voor werknemers uit de privésector en wordt toegekend aan […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Arbeidsongeschiktheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers – medische overmacht

  05 februari 2021

  1. Het re-integratietraject Langdurig zieke werknemers worden via een re-integratietraject begeleid om terug aan het werk te gaan bij hun werkgever. Dat bepaalt de  reglementering betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers. De arbeidsarts en een adviserend arts spelen een belangrijke rol in de beoordeling van de mogelijke werkhervatting of arbeidsongeschiktheid. Met deze nieuwe reglementering kan […]

  Meer lezen

Lid worden

Wacht niet langer en vraag uw lidmaatschap aan!

Vanaf 325€ excl. btw / jaar. Vul onderstaande formulier in en ontvang meer informatie over de tarieven en voorwaarden van uw lokale confederatie. Het lidgeld is volledig fiscaal aftrekbaar.

Ik wil meer informatie!

Dialog

Tekst

Ok Annuleer