Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Artikel

Concrete toelichting bij het draaiboek voor werfsignalisatie in de stad Antwerpen

04 februari 2021

Wanneer u als aannemer in de stad Antwerpen werken uitvoert, heeft u vermoedelijk al eens tijdelijke verkeers- en werfsignalisatie moeten aanbrengen. Bij de organisatie van dergelijke werven en het plaatsen van tijdelijke verkeerssignalisatie waren er nog een aantal hiaten die niet door het verkeersreglement, richtlijnen of dienstorders werden afgedekt. Daarom werkten de dienst Publieke Ruimte van de stad en de stedelijke Mobiliteitsdienst een ‘draaiboek werven’ uit voor aannemers. Daarin staan duidelijke richtlijnen over hoe een werf in de stad Antwerpen moet worden ingericht, met duidelijke fiches per werfsituatie.

Het ‘draaiboek werven’ is door Stad Antwerpen toegelicht in een webinar. Volgende thema’s kwamen aan bod:

  1. Inleiding
  2. Algemene richtlijnen
  3. Specifieke richtlijnen per modi (voetgangers en fietsers, openbaar vervoer, hulpdiensten, autoverkeer,… )
  4. Een algemene toelichting van de verschillende fiches per werfsituatie
  5. Vragenronde

De sprekers zijn Marthe Van Criekinge en Mark Monté van de Mobiliteitsdienst en Bart Tuerlinckx van de dienst Publieke Ruimte.

Meer informatie over de belasting die geheven wordt op het inrichten van werfzones vindt u terug op de website van Stad Antwerpen – Toelating om werfsignalisatie te plaatsen, onder ‘hoeveel kost een vergunning’

Dialog

Tekst

Ok Annuleer