Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

GDPR

GDPR: HOU UW MODELDOCUMENTEN UP TO DATE

16 februari 2021

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR (Europese privacywetging) van toepassing op élke onderneming. Dit ongeacht de activiteit de onderneming uitvoert: kapper, bakker, krantenverkoper, marktkramer en ja… ook de aannemer. Deze privacyregels zijn bovendien van toepassing op élk bouwbedrijf, hoe groot of hoe klein ook: van een eenmanszaak zonder personeel tot een internationale groep met meer dan 1.000 werknemers.

Uit het bovenstaande volgt dat uw onderneming moet voldoen aan de GDPR. Een van de manieren om aan te tonen dat uw bedrijf persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de privacyregels is het hebben van correct ingevulde modeldocumenten. Omdat informatiesystemen en de risico’s waaraan zij blootstaan constant evolueren, dient uw bedrijf er zich regelmatig van te vergewissen (minstens één keer per jaar) dat de aanvankelijk nagestreefde doelen en de maatregelen die daarna werden ingesteld, nog actueel zijn. Met andere woorden: u dient de modeldocumenten jaarlijks na te kijken en te actualiseren. Voor de bedrijven die hulp nodig hebben bij het invullen van de modeldocumenten, voorziet de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen workshops.

Sinds de inwerkingtreding van deze regels is de bewustwording rond gegevensbescherming sterk toegenomen. Om de naleving van de GDPR te controleren en om de bedrijven te ondersteunen werd de Belgische Privacycommissie omgedoopt tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De GBA verkreeg, in tegenstelling tot de Privacycommissie, een waaier aan reactiemogelijkheden om inbreuken te beteugelen.

In haar eerste levensjaar heeft de GBA geen sancties uitgedeeld. In een recenter verleden zijn er wel hoge boetes opgelegd voor een overtreding van de privacyregels. Zo legde de GBA bij beslissing van 17 december 2019 een Belgische onderneming een boete van 15.000 euro op.

De GBA kan zowel na een concrete klacht van een betrokkene als op eigen initiatief een onderzoek instellen. Velen vonden ondertussen de weg naar de GBA. De kans dat de GBA in de toekomst meer controles zal uitvoeren, lijkt in ieder geval groot. Daarom is het nuttig om uw bedrijf klaar te maken voor een toekomstig bezoek van de inspectiedienst van de GBA. Over wat je kan verwachten wanneer je een inspectie van de GBA ondergaat, geeft de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen regelmatig een gratis digitale infosessie voor haar leden.

Infosessie

De volgende online infosessie zal plaats vinden op 27 mei 2021 van 13u30 tot 15u30.

Maar een eerste tip om zulke inspectie zonder kleerscheuren door te komen, is: actualiseer uw modeldocumenten regelmatig.

Meer informatie?


Maarten De Voeght
Juridisch adviseur bouwrecht
03 203 44 03
Maarten.devoeght@confederatiebouw.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer