Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Artikel

Help! Mijn werken lopen uit!

07 februari 2020

Uitvoertermijnen in de bouwsector

In de winter duiken de temperaturen al eens onder het vriespunt. Maar wat als het daardoor voor u onmogelijk wordt om de afgesproken uitvoeringstermijn aan te houden? Wat als het materiaal waarmee u werkt niet bestand is tegen koude temperaturen?

3 mogelijke scenario’s:

1. Er is geen uitvoeringstermijn bepaald

Als er geen uitvoeringstermijn is bepaald in de aannemingsovereenkomst, moeten de werken uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn. Of de termijn ‘redelijk’ is, hangt af van de aard en de omvang van de werken.

2. De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in werkdagen

In de meeste aannemingsovereenkomsten wordt de uitvoeringstermijn uitgedrukt in werkdagen. Daardoor is het aantal dagen dat gewerkt zal worden vastgelegd.

Een aannemer mag in principe 219 dagen per kalenderjaar werken.

Dat wil zeggen alle dagen behalve diegene waarop een verbod tot werken geldt:

 • verbod op zaterdagwerk (52 dagen per kalenderjaar);
 • verbod op zondagwerk (52 dagen per kalenderjaar);
 • verbod om te werken op feestdagen (10 dagen per kalenderjaar);
 • verbod om te werken tijdens de vakantie (20 dagen per kalenderjaar);
 • verbod om te werken tijdens de rustdagen voor arbeidsduurvermindering (12 dagen per kalenderjaar).

Toch kan het voorvallen dat in de 219 dagen waarop wettelijk gewerkt kan worden, het onmogelijk is te werken. En dat door ongunstige weersomstandigheden. Van zodra het werk meer dan 4 uren verhinderd wordt door slecht weer, kan weerverlet worden ingeroepen.

Het vaststellen van de weerverletdagen verschilt van bouwplaats tot bouwplaats en hangt ook af van de aard van de werken.

Weerverlet dat de aannemer verplicht om de werken te onderbreken kan zowel hevige regen zijn als sneeuw, een windsnelheid die de stabiliteit van de torenkranen bedreigt, te lage temperaturen voor de plaatsing van bepaalde producten of zelfs buitensporig hoge temperaturen.

Wat doen in geval van weerverlet?

We bevelen aannemers aan om de omstandigheden die de uitvoering van de werken hebben verstoord op te tekenen in het dagboek van de werken en/of periodiek een overzicht ervan naar de opdrachtgever te sturen.

Als er nadien een betwisting zou zijn, kan u, als aannemer verwijzen naar de klimatologische waarnemingen die het KMI (met een zekere vertraging) publiceert. Deze geven een overzicht per dag en per regio van de duur van de neerslaguren. Ook het overzicht van de vorstdagen zijn nuttig.

Maar let op, de tabellen zijn niet zaligmakend.

Enkele voorbeelden

 • Het vriest zodanig dat de bodem verhard is tot meerdere centimeters diep. Het is dus onmogelijk funderingen te graven. Na deze vriesperiode  komt de temperatuur weer een beetje boven nul, maar de bodem blijft bevroren. De waarnemingen van het KMI kunnen een verzachting van de temperatuur vaststellen, maar u, als aannemer kon niet werken en heeft nog enkele dagen moeten wachten alvorens de bodem helemaal ontdooid was om de werken te hervatten.
 • Stortregens veranderen de bouwplaats in een zwembad. Hoewel het de volgende dagen droog is, moet u, als aannemer nog verschillende dagen wachten vooraleer de bodem droog is en de werken hervat kunnen worden.

Als de werf wind- en waterdicht is, kan de uitvoerende aannemer geen weerverlet inroepen door harde windstoten of felle regenval.

OPGELET

Het is aan de aannemer om te bewijzen op welke dagen het onmogelijk was te werken door weerverlet.

3. De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in kalenderdagen

Als de uitvoeringstermijn in kalenderdagen is uitgedrukt of van datum tot datum, wordt verondersteld dat de aannemer rekening heeft gehouden met mogelijke weerverletdagen. Er wordt dus geen termijnverlenging toegepast omwille van weerverlet.

Wat doen in geval van uitzonderlijk ongunstige weersomstandigheden?

We bevelen aannemers om in het aannemingsovereenkomst een clausule in te lassen waardoor het mogelijk wordt overmacht in te roepen bij omstandigheden die redelijkerwijze onvoorzien en onvermijdelijk waren, zoals uitzonderlijk ongunstige weersomstandigheden.

Is zo’n clausule niet voorzien, kan de aannemer zich enkel beroepen op overmacht (onvermijdelijk en onvoorspelbaar karakter van de gebeurtenis die zich voordeed), wat streng toegepast wordt door de rechtspraak.

Wanneer is er sprake van weerverlet?

Het KMI heeft enkele basiscriteria vastgelegd, op basis waarvan ze beslissen of er sprake is van weerverlet:

 • De temperatuur bedraagt 0 °C of kouder om 7 uur ’s ochtends.
 • Er minimaal 4 uurvakken neerslag voorspeld overdag.
 • De neerslag bedraagt meer dan 5 mm per vierkante meter per etmaal.
 • Er rukwinden voorspeld zijn van 70 km/uur of meer.

Uiteraard betekent een weerverletdag niet automatisch dat er niet gewerkt wordt.

Kijk dus zeker goed uw aannemingsovereenkomst(en) na en lees wat er staat over de uitvoeringstermijn. Zo weet u of u het recht heeft om o.a. weerverlet in rekening te brengen.

Wij adviseren u een clausule in te lassen waardoor de bouwheer u aangetekend in gebreke dient te stellen alvorens de vertragingsboete een aanvang neemt. Voor een voorbeeld van dergelijke clausule verwijzen wij u graag naar onze modeldocumenten op onze website.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer