Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Coronacrisis

Kan plexiglas als alternatief voor social distancing in bestelwagens/busjes?

23 april 2020

Collectief vervoer van en naar de werf in tijden van de coronacrisis

Bij Ministerieel besluit (MB) van 23 maart 2020 heeft de Federale Regering een aantal noodmaatregelen afgekondigd om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Hoewel het MB er tot op heden in is geslaagd om haar doel te bereiken, valt het te betreuren dat de logica in dit wetgevend werk hier en daar zoek is. Andere bepalingen zijn goed bedoeld, maar laten ruimte voor interpretatie. En interpretatie zorgt op haar beurt dan weer voor wrevel omdat de sanctionerende ambtenaar X nu eenmaal een andere interpretatie op na zal houden dan ambtenaar Y. Om interpretatieproblemen uit de wereld te helpen, heeft het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken een lijst met de meest gestelde vragen (FAQ) gebundeld en beantwoord. De website van het crisiscentrum vermeldt voorafgaand dat de FAQ geen juridisch document is, en dat enkel op basis van de ministeriële besluiten sanctionerend kan worden opgetreden.

Artikel 2 van het MB verplicht telethuiswerk in de mate van het mogelijke bij niet-essentiële bedrijven. Door de band genomen zullen bedrijven uit de bouwsector behoren tot niet-essentiële bedrijven. Er bestaan een aantal uitzonderingen op deze regel die u reeds eerder werden meegedeeld.
Verder in artikel 2 leest u dat voor functies waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, bedrijven de nodige maatregelen moeten nemen om de naleving van de social distancing te garanderen. Het MB vermeldt zelf uitdrukkelijk het bewaren van een afstand van minstens 1.5 meter tussen elke persoon als een van de maatregelen om de social distancing te garanderen.

Deze laatste maatregel heeft collectief vervoer van en naar de werf nagenoeg onmogelijk gemaakt. Vandaar dat wij regelmatig de vraag kregen of andere beschermingsmaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje en handschoenen, het plaatsen van plexiglas en dergelijke er voor zouden kunnen zorgen dat de sociale afstand van 1,5 meter niet meer gerespecteerd hoefde te worden. Hierop is het antwoord steeds negatief geweest.

Op 21 april om 17u15 heeft het crisiscentrum evenwel volgende passage in haar FAQ opgenomen:

Wordt de social distancing gerespecteerd als er plexiglas in bestelwagens/busjes wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd?

Ja, plexiglas zorgt voor voldoende bescherming en de installatie kan toegelaten worden in vervoersmiddelen.

Voordat u de investering doet om uw middelen van collectief vervoer massaal te voorzien van plexiglas, dient u op de hoogte te zijn van volgende essentiële informatie.

Bovenstaande vraag en antwoord moeten gekaderd worden. Enerzijds is zulke passage in principe juridisch waardeloos. Hiervoor dient louter verwezen te worden naar de eigen passage op de website van het crisiscentrum dat een FAQ geen juridisch document is, waardoor het MB onverkort blijft gelden. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat dit niet noodzakelijk een probleem hoeft te zijn in deze situatie. De FOD Binnenlandse Zaken heeft namelijk willen aangegeven dat het plaatsen van plexiglas dient aanzien te worden als een “nodige maatregel om de naleving van de regels van social distancing te garanderen”. Met andere woorden: het plaatsen van plexiglas in collectief vervoer is een van de maatregelen om te voldoen aan de social distancing, net zoals de het bewaren van 1,5 meter afstand er één is.

Een tweede bedenking is momenteel problematischer. Door het plaatsen van wanden in plexiglas is het voertuig namelijk niet meer in overeenstemming met het gelijkvormigheidsattest. Als een voertuig aangepast wordt, moet dit opnieuw gehomologeerd worden. Een autokeuringsstation voert dan in opdracht van de overheid de nodige metingen uit. Als de metingen positief zijn, wordt een individueel goedkeuringsdocument uitgereikt.

Het installeren van plexiglas vervangt een probleem (bestrijding COVID-19) door een ander (gebrek aan verkeersveiligheid). Indien u na het lezen van deze bijdrage toch wenst om een wand uit plexiglas in uw collectief vervoer te plaatsen, dient te worden benadrukt dat dit niet zonder risico op bestraffing is. Bovendien wordt het u afgeraden om dergelijke afscherming zelf te plaatsen. Er zijn gespecialiseerde monteurs die dergelijke diensten aanbieden.

Van zodra wij meer duidelijkheid verkrijgen van het crisiscentrum of van de bevoegde dienst inzake verkeersveiligheid, zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.  

Auteur: Maarten De Voeght – maarten.devoeght@confederatiebouw.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer