Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Artikel

Loonbonus als extra motivatie

04 februari 2021

U kan als werkgever alle of een deel van uw werknemers belonen door hen een financieel voordeel toe te kennen wanneer vooraf vastgelegde collectieve doelstellingen worden behaald. Door zulke loonbonus toe te kennen zullen uw werknemers nog meer gemotiveerd zijn om optimaal te presteren.

Het wettelijk kader om een loonbonus toe te kennen, is terug te vinden in CAO nr 90 van de NAR. Hierin vindt u alle regels terug om correct een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel (of loonbonus) in te voeren in uw onderneming.

Een dergelijk voordeel kent u toe als de afgesproken doelstellingen behaald zijn. Deze doelstellingen moeten volgende eigenschappen bevatten:

 • transparant
 • duidelijk omschreven
 • afgebakend
 • meetbaar
 • controleerbaar

Het is essentieel dat de doelstellingen ‘kennelijk onzeker’ zijn bij het invoeren van het bonusplan. De loonbonus geniet een gunstige fiscale en parafiscale behandeling, zolang het bedrag ervan niet hoger is dan een bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Voor 2021 is dit geïndexeerd bedrag gelijk aan 3.447 € bruto.

Om een bonus te kunnen toekennen, moet je als werkgever een ondernemings-cao afsluiten of een toetredingsakte opmaken die een specifieke procedure moet doorlopen ten opzichte van uw medewerkers én ten opzichte van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging sluiten een toetredingsakte af terwijl ondernemingen met vakbondsafvaardiging de keuze hebben tussen een cao of een toetredingsakte. 

Voorziet u een jaarplan met jaardoelstelling, dan dient de procedure tegen 30 april van dat jaar doorlopen te zijn.

Het gebruik van modelakten en -cao’s is verplicht.

Een uitvoerig dossier is beschikbaar op de website: https://www.confederatiebouw.be/tabid/768/default.aspx

Meer weten over een flexibel verloningbeleid?

Schrijf in voor het webinar ‘Verhoog de motivatie van uw werknemers via een flexibel verloningsbeleid’ op 26/02/2021 van 9u – 12u.

Inhoud:

 • Impact tax shift: inzicht in de verhouding loonkost – opbrengst
 • Mobiliteit: hoe flexibel omgaan met het heilige huisje van de bedrijfswagen?
 • Bonusmanagement: mogelijkheden voor een betaalbare incentive
 • Gangbare alternatieve verloningsvormen: past u de spelregels  wel correct toe? 
 • Key-medewerkers: iedereen zelfstandige?
 • Cafetariaplan: ook voor kmo’s

Dialog

Tekst

Ok Annuleer