Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Coronacrisis

Nieuwe maatregelen in de strijd tegen Corona | De bouwsector mag werken

03 november 2020

De huidige maatregelen brengen geen verandering teweeg voor de bouwsector. Houd wel rekening met volgende vooropgestelde regels en het protocol:

1. Coactiviteit

Volgens het sectoraal protocol moet coactiviteit zoveel mogelijk worden beperkt tijdens de pandemie. Als coactiviteit plaatsvindt, moeten volgende stappen gevolgd worden:

In geval van coactiviteit duidt de hoofdaannemer een voldoende bevoegd coronaverantwoordelijke aan (iemand van de hiërarchische lijn van de hoofdaannemer, bijvoorbeeld de werfleider of een ploegbaas). De coördinaten van deze coronaverantwoordelijke zullen worden uitgehangen op de werf, naar analogie met de signalisatieverantwoordelijke bij wegenwerken, alsook ter kennis gebracht van de veiligheidscoördinator en alle actoren aanwezig op de werf.

Eenzelfde coronaverantwoordelijke kan worden aangeduid voor meerdere werven.  Hij is verantwoordelijk voor het coördineren en toepassen van de coronamaatregelen.

2. Binnen werken

Werken bij particulieren kunnen gewoon blijven doorgaan zoals de voorbije maanden. Dit wil zeggen dat daarbij wel alle specifieke preventiemaatregelen moeten gevolgd worden.

3. Collectief vervoer

Social distancing (minimale afstand 1,5 meter) moet ook in de voertuigen gerespecteerd worden. Als de beschikbare bedrijfsvoertuigen niet volstaan, is er ook de mogelijkheid om aan een aantal medewerkers te vragen om zich met de eigen wagen naar de werf te begeven. Uiteraard dient voor dat traject dan wel mobiliteitsvergoeding én verplaatsingskosten te worden betaald.

Kan collectief vervoer ook als social distancing niet mogelijk is? Dat kan mits verschillende voorwaarden. Het is van belang ten alle tijde gezond verstand te gebruiken zodat je kan aantonen dat alle mogelijke preventiemaatregelen in acht worden genomen.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer