Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Op en rond de werf

De bouwsector verandert razendsnel. Wetgevingen wijzigen, administratie groeit en verwachtingen van zowel klanten als werknemers veranderen. Ondernemen is uitdagend.

Als Confederatie Bouw Provincie Antwerpen bieden we u een helpende hand en diepen we thema’s uit die voor u van belang zijn.

Ontdek onze organisatie Ontdek onze diensten

 • Veiligheid op het werk, Preventie, Welzijn

  CAO ondertekend rond verplichte veiligheidsopleidingen

  16 mei 2022

  De Sociale partners binnen PC 124 hebben op 12 mei de CAO ondertekend omtrent de verplichte veiligheidsopleidingen die werkkrachten in de sector moeten volgen. Dit moet gebeuren tegen 1 oktober 2022. Hoewel de CAO op 1 april in werking trad, werd er een overgangsperiode van 6 maanden voorzien. In ruime zin betekent dit dat alle […]

  Meer lezen

 • Enkel voor leden

  Lid worden

  Veiligheid op het werk, Preventie, Welzijn

  Wat moet er in een EHBO-koffer?

  11 mei 2022

  Als werkgever bent u verplicht efficiënte hulpverlening te organiseren in uw onderneming. Elk bedrijf moet dan ook minstens één goed gevulde EHBO-koffer hebben. Het arbeidsreglement vermeldt verplicht waar deze EHBO-koffer zich bevindt.  Deze EHBO-koffer moet overal snel en makkelijk bereikbaar zijn d.w.z. dat ze per unit* binnen de 30 seconden hanteerbaar moet zijn. *Elk bedrijf […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Anciënniteit, Loon en andere voordelen

  Anciënniteitsvoordelen

  11 mei 2022

  Het anciënniteitsverlof (CAO van 30 september 2019 betreffende het anciënniteitsverlof ) De arbeiders van het PC 124 hebben jaarlijks recht op: 1 dag verlof als zij 15 jaar anciënniteit hebben in eenzelfde bedrijf 2 dagen verlof als de anciënniteit 25 jaar bedraagt in hetzelfde bedrijf En dit ten laste van de werkgever. De arbeider mag […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie, Weersomstandigheden

  Werken bij Hoge temperaturen

  06 mei 2022

  Bij hoge temperaturen moet de werkgever een aantal maatregelen nemen, afhankelijk van de soort arbeid en de temperatuur. Worden de arbeidsomstandigheden ten gevolge van de hitte te zwaar, dan kan de werkgever maatregelen nemen of zelfs overgaan tot het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet. MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP? Ellen KeteleerJuridisch adviseur sociaal recht03 […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie

  Werken op zaterdag en zondag

  05 mei 2022

  Overeenkomstig de wet van 6 april 1960 op de uitvoering van bouw­werken is arbeid op zaterdag en zondag op bouwwerven niet toegestaan. Maar zoals steeds bestaan er uitzonderingen op dit principe. A. Werken op zaterdag Zaterdagarbeid is toegestaan in de volgende 3 uitzonderingsgevallen:  Uitzonderingen Gevolg van de aard van de werken of van de arbeidsorganisatie […]

  Meer lezen

 • Sociaal recht, Loon en andere voordelen, Vakantiegeld

  Uitbetaling vakantiegeld 2022

  29 april 2022

  Het Vakantiefonds Bouw heeft ons op de hoogte gebracht van de uitbetalingsdatum voor het vakantiegeld 2022. Deze uitbetaling zal gebeuren op donderdag 16 juni 2022, per bankoverschrijving. De bouwvakarbeiders die hun (nieuw) bankrekeningnummer nog niet hebben meegedeeld aan het Vakantiefonds Bouw moeten dit nu doen. Anders zal het vakantiegeld niet kunnen worden uitbetaald! Een (nieuw) bankrekeningnummer […]

  Meer lezen

 • Veiligheid op het werk, Welzijn

  VEILIGHEID OP WERVEN

  27 april 2022

  Uit de contractuele samenwerkingsverplichting vloeit voor de opdrachtgever eveneens de verplichting om ervoor te zorgen dat de aannemer in veilige omstandigheden kan werken. Deze veiligheidsverplichting overstijgt het loutere mogelijk maken van het werk of zich onthouden van handelingen die het werk bemoeilijken. Ze vereist daarentegen een actieve samenwerking met het oog op de veiligheid van […]

  Meer lezen

 • Rechtstreekse vordering, De samenvatting

  De samenvatting | De rechtstreekse vordering

  26 april 2022

  Je spreekt van een ‘rechtstreekse vordering’ wanneer aan een schuldeiser het recht wordt verleend om in eigen naam en voor eigen rekening de schuldenaar van zíjn schuldenaar aan te spreken. Dat wordt zo bepaald in artikel 1798 oud burgerlijk wetboek. In de toekomst zal de rechtstreekse vordering worden ingevoegd in een artikel van het Nieuw […]

  Meer lezen

 • Constructiv, Veiligheid op het werk, Welzijn

  Constructiv-gids rond welzijnsadviezen in de bouwsector nu beschikbaar in 11 talen

  22 april 2022

  Met steeds meer anderstalige bouwvakkers op onze werven, is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de geldende regels inzake welzijn, preventie en bescherming op het werk. De voorbije jaren is gebleken dat de operationele veiligheid op de werf vaak te lijden heeft onder een moeizame communicatie door taalbarrières. En om dat manifeste […]

  Meer lezen

 • Enkel voor leden

  Lid worden

  Bouwrecht, Financieel

  Nieuwe Reprobel-kaderovereenkomst voor leden Confederatie Bouw

  14 april 2022

  Reprobel is de beheersmaatschappij die de vergoeding int voor fotokopies, prints en/of digitaal hergebruik van beschermde werken. Deze werken zijn originele creaties van een auteur in een bepaalde vorm, zoals journalistieke, wetenschappelijke en letterkundige teksten, foto’s, infografieken, kaarten, technische tekeningen, etc. Ondernemingen hebben reeds of zullen een email of briefwisseling ontvangen van Reprobel met het […]

  Meer lezen

Lid worden

Wacht niet langer en vraag uw lidmaatschap aan!

Vanaf 325€ excl. btw / jaar. Vul onderstaande formulier in en ontvang meer informatie over de tarieven en voorwaarden van uw lokale confederatie. Het lidgeld is volledig fiscaal aftrekbaar.

Ik wil meer informatie!

Dialog

Tekst

Ok Annuleer