Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Artikel

Onbetaalde facturen? Confederatie Bouw Provincie Antwerpen helpt met de invordering.

29 januari 2021

Leden kunnen hun onbetaalde facturen laten invorderen via de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen. De invorderingsprocedure verloopt uniform volgens bepaalde stappen:

1. Eerste aanmaning naar de schuldenaar

Voordat het dossier aan Confederatie Bouw Provincie Antwerpen wordt overgemaakt, stuurt u zelf een aanmaning naar uw schuldenaar. Wanneer de schuldenaar hierop niet reageert of de betaling weigert, kan u het dossier overmaken aan de juridisch adviseur bouwrecht van de Confederatie, Maarten De Voeght.

2. Het dossier overmaken aan Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

Om het dossier over te maken stuurt u een e-mail naar maarten.devoeght@confederatiebouw.be. In die e-mail vermeldt u uw contactgegevens (telefoonnummer, ondernemingsnummer en e-mailadres) en het openstaand saldo dat moet worden ingevorderd met een beknopte toelichting.

Als bijlage voegt u volgende documenten toe:

  • De betrokken onbetaalde factuur of facturen;
  • De eigen algemene voorwaarden;
  • De eigen aangetekende aanmaning.

3. Aangetekende aanmaning

Voor er actie wordt ondernomen, kijkt Confederatie Bouw Provincie Antwerpen na of de schuldenaar een lid is van Confederatie Bouw. Als dit het geval is, wordt dit meegedeeld aan de schuldeiser. In zulke dossiers stelt Confederatie Bouw zich neutraal op en wordt er geen aanmaning verzonden. Confederatie Bouw kan wel een bemiddelende rol opnemen op verzoek van beide leden .

Wanneer het een eenvoudige invordering is tegen een niet lid[1], zal Confederatie Bouw Provincie Antwerpen na ontvangst van het volledige dossier een aanmaning sturen (per gewone én per aangetekende zending) naar de schuldenaar. U krijgt altijd een kopie van de aanmaning via e-mail. Wanneer de schuldenaar rechtstreeks aan u betaalt of reageert, brengt u Maarten De Voeght hiervan onmiddellijk op de hoogte.


[1] Confederatie Bouw Provincie Antwerpen is vrij in de beoordeling van het “eenvoudige” karakter van de invordering. Als een invordering niet eenvoudig wordt bevonden, zal Confederatie Bouw Provincie Antwerpen eerder juridisch advies verlenen dan automatisch in te vorderen.

4. Het dossier overmaken aan de advocaat

Als de schuldenaar na die aanmaning niet reageert of betaalt binnen de tien dagen, maakt Confederatie Bouw Provincie Antwerpen, na uw goedkeuring, het integrale dossier over aan advocaat Ward Borgmans. Mr. Borgmans zal een eerste aanmaning per gewone zending versturen naar de schuldenaar. De eerste aanmaning van de advocaat is volledig gratis.

Als de schuldenaar naar aanleiding van de aanmaning van de advocaat betaalt, komt het betaalde bedrag integraal aan u toe en wordt u niets aangerekend.

5. Kostprijs

Vanaf de eerste aanmaning van Confederatie Bouw Provincie Antwerpen tot en met de eerste aanmaning van de advocaat kost u dit niets.

Wanneer de schuldenaar niet reageert op of betaalt na de eerste aanmaning van de advocaat zal deze laatste de mogelijkheden van het dossier met u overlopen. U kan na die bespreking opdracht verlenen om verder in te vorderen. Deze verdere prestaties van de advocaat worden vergoed tegen een tarief dat op voorhand tussen jullie beiden wordt afgesproken.

Meer informatie?


Maarten De Voeght
Juridisch adviseur bouwrecht
03 203 44 03
Maarten.devoeght@confederatiebouw.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer