Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Artikel

Sociale flitscontroles 2020

07 februari 2020

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (de “SIOD”) heeft op haar website aangekondigd dat er ook dit jaar sociale flitscontroles zullen uitgevoerd worden in enkele fraudegevoelige sectoren. Voor de bouwsector zullen de controles in maart plaatsvinden.

Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners. Het informatieve en preventieve karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

Vind hier de checklist voor de bouwsector, waarmee u als werkgever reeds kan controleren of u in orde bent.

In deze checklist kan u terugvinden welke documenten door een sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd, alsook welke vragen door hem kunnen worden gesteld. Eveneens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste inbreuken die tijdens deze controleacties kunnen worden vastgesteld. Deze lijst is slechts indicatief: de inspectiediensten kunnen in principe nog andere zaken opvragen, maar deze checklist geeft alvast een duidelijk beeld van waarin u zich mag verwachten bij een eventuele controle.

Voor meer info kan u de website van de SIOD raadplegen.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer