Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Artikel

SOCIALE VERKIEZINGEN | Afsluiten van de procedure

12 oktober 2020

Door de Coronacrisis beslisten de sociale partners eind maart in de Nationale Arbeidsraad dat de sociale verkiezingen 2020 collectief zouden opgeschort worden vanaf X+36.

In het geval er geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor geen enkele werknemerscategorie, mocht u eind maart reeds stopzetten. Bij gebrek aan kandidaten moet er immers geen verkiezing georganiseerd worden.

Om de procedure correct af te sluiten moeten er 2 formaliteiten vervuld worden. Enerzijds moet u een bericht van volledige stopzetting opmaken en intern in de onderneming aanplakken. U dient hiervoor gebruik te maken van het officieel model van de FOD WASO.

Naast de interne aanplakking is het ook noodzakelijk dat u ditzelfde document van stopzetting uploadt op de webapplicatie van de FOD WASO:

Indien u deze 2 formaliteiten nog niet vervuld heeft, dient u dit zeker nu nog te doen. Dit is immers verplicht voor een correcte afsluiting van uw verkiezingsprocedure.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Chantal Vekemans
03 203 44 29
chantal.vekemans@confederatiebouw.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer