Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Artikel

studentenarbeid in de bouwsector

15 juni 2020

U kan een student aanwerven tijdens periodes dat deze niet
verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstellingen (m.a.w. zaterdag,
zondag, feestdagen, krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie,
herfstvakantie en kerstvakantie). Let wel op, een student is
onderworpen aan dezelfde regels als de andere werknemers. Tewerkstelling buiten de schoolvakanties is dus niet altijd mogelijk.

Sinds 1 januari 2017 is het contingent van 50 dagen vervangen door een nieuw contingent uitgedrukt in uren. Voor zover de tewerkstelling van een student niet langer duurt dan 475 uren over het kalenderjaar is zij niet onderworpen aan bijdragen voor de sociale zekerheid en ook niet aan de bedrijfsvoorheffing. Zij is alleen onderworpen aan een solidariteitsbijdrage.

Specifiek voor 2020

Door de coronacrisis worden de gewerkte uren in het tweede kwartaal van 2020 niet meegerekend voor sociale-zekerheidsdoeleinden. Deze gewerkte uren hebben dus geen invloed op het contingent van 475 uur. Ook op fiscaal vlak worden deze uren niet geteld in de bepaling of de student nog altijd ten laste van zijn ouders is. Op deze bezoldigingen is dus geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Wat kan u vinden in het het dossier studentenarbeid?

  • Wie kan als student tewerkgesteld worden?
  • Formaliteiten bij de aanwerving
  • Sociale verplichtingen
  • Verboden werkzaamheden en veiligheidsmaatregelen
  • Fiscale verplichten

Download hier het dossier over studentenarbeid in de bouwsector.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer