Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Coronacrisis

Verplichte elektronische registratie van telewerk

30 maart 2021

Op woensdag 24 maart besliste het overlegcomité dat de controle op telewerk moet versterkt worden. Voortaan moeten alle werkgevers de overheid maandelijks op de hoogte houden van de telewerksituatie in hun onderneming. Hiertoe heeft de RSZ een elektronische tool ontworpen waarin de werkgever enkele gegevens moet invoeren.

De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren.

Wat moet er geregistreerd worden?

De werkgever moet voor elke maand een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen. De RSZ vraagt enkel volgende 2 cijfers op:

  • het aantal personen werkzaam bij de onderneming. Dit komt neer op het totaal aantal personeelsleden per vestigingseenheid in de Kruispuntbank Ondernemingen;

en

  • het aantal medewerkers met een functie die niet telewerkbaar is.

Werknemers die af en toe naar het bedrijf komen om bijvoorbeeld documenten uit te printen of materiaal of post op te halen, worden hier niet meegeteld want voor de rest kunnen zij perfect van thuis uit werken.


Deze aangifte heeft betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. Je krijgt als werkgever dus telkens de tijd tot de 6de kalenderdag van de maand om je twee cijfers door te geven: 6 april, 6 mei, 6 juni enz…


Welke personen?


Je vermeldt het totaal aantal werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst,…. Langdurig zieken en personen in tijdskrediet staan nog steeds op de payroll en dienen dus ook meegeteld. Net als medewerkers met een ambulante functie, zoals chauffeurs of koeriers.


Gisteren heerste er veel scepsis rond de online RSZ-instructie die bepaalt dat wanneer de onderneming “op structurele basis” gebruik maakt van uitzendkrachten of personeel van een andere werkgever (bv. onderaannemers of gedetacheerden), deze aantallen dan eveneens  moeten worden meegenomen in de telling. Hetzelfde voor personen die op zelfstandige basis structureel aan het werk zijn (consultants, vennoten, …). Maar de RSZ meldde ons gisterennamiddag dat dit enkel zal gelden voor prestaties (van structurele aard) in de bedrijfsgebouwen (de vestigingseenheid), niet op de werven! En maar goed ook, want welke hoofdaannemer zou hier een juiste inschatting hebben kunnen geven voor zijn onderaannemers?…


Telewerkattest blijft ook verplicht


Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden. Dit gebeurt via het nog steeds verplichte telewerkattest afgeleverd door de werkgever en uiteraard door middel van aantoonbare feiten, zoals de aard van de functie. Het is voor de personen die op de vestigingseenheid komen werken (meestal bedienden dus) dat dit telewerk-attest een essentieel bewijsstuk blijft.

Voor arbeiders geldt nog steeds de instructie van november vorig jaar, namelijk dat zij hun aanwezigheid op de werf/in het bedrijf op een andere manier mogen bewijzen (C.3.2-A-kaart, Construbadge, arbeidsovereenkomst,…).

De aangifte


De aangifte gebeurt via de website www.socialsecurity.be > onderneming > rechts bij Top 10 > Coronacrisis: RSZ-maatregelen. Om effectief in te loggen, klik je op de knop onder “Corona telewerkaangifte”.

Voor wie nog geen login heeft, gaat eerst via  https://csam.be/nl/index.html.

De maatregel is voorzien in het Ministerieel Besluit van 26 maart 2021 (BS 26 maart 2021, tweede editie). 

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@confederatiebouw.be


Chantal Vekemans
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 29
chantal.vekemans@confederatiebouw.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer