Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Coronacrisis

Wanneer mag je wel en niet werken in de bouwsector?

21 april 2020

Download het schema in groot formaat

PC 124 is toegevoegd aan cruciale sectoren, maar enkel voor dringende tussenkomsten

Cruciale sectoren moeten zich houden aan social distancing voor de uitvoering van hun werk. Maar als het onmogelijk is de nodige afstand (1,5 meter) op elk moment te behouden mag er in een cruciale sector toch nog verder gewerkt worden. Voor PC 124 mag dit dus enkel bij dringende tussenkomsten. De nodige welzijnsmaatregelen moeten altijd gerespecteerd worden (bijvoorbeeld dragen persoonlijke beschermingsmiddelen).

In een gewijzigd Ministerieel Besluit dat op 23 maart in het Staatsblad verscheen, werd PC 124 opgenomen in de lijst van cruciale sectoren, maar enkel voor dringende tussenkomsten en werkzaamheden (bijvoorbeeld bij dringende spoorwegwerken of dringende werkzaamheden in de zorgsector).

Download het schema in groot formaat

“Bouwactiviteiten buitenshuis, inclusief de werkzaamheden van een landmeter, mogen plaatsvinden, als iedereen 1,5 meter afstand houdt van elkaar. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in wooneenheden die niet-bewoond zijn of die niet in gebruik zijn (bv. bedrijfsgebouwen die leeg staan). Voor herstellingen binnenshuis in bewoonde wooneenheden is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen). Essentiële bouwwerkzaamheden binnen cruciale sectoren en essentiële diensten mogen plaatsvinden zelfs indien het niet mogelijk is om de fysieke afstand van 1,5 meter te respecteren. Die moet toegepast worden in de mate van het mogelijke.”

Het belang van deze voorschriften is dat de overheid hiermee de richting aangeeft wat kan en niet kan om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk in te perken. Maar het opnemen ervan in een FAQ maakt van deze voorschriften nog geen juridische bepalingen waarvan de naleving kan afdwongen worden. Het enige wat juridisch kan afgedwongen worden is de toepassing van de bepalingen van het Ministerieel Besluit, wat voor de bedrijven uit de niet-essentiële sectoren inhoudt dat zij de bepalingen over de social distancing dienen te respecteren.

We herhalen ook dat bij dringende werkzaamheden en tussenkomsten in bewoonde gebouwen (essentiële diensten), men in de mate van het mogelijke de regels van social distancing moet toepassen, maar dat er bij de uitvoering van deze werken kan van afgeweken worden mits het in acht nemen van de nodige preventiemaatregelen (zoals het dragen van FPP2- of FPP3-maskers). We verwijzen hiervoor naar onze preventiefiche en checklist.

Download het schema in groot formaat

Dialog

Tekst

Ok Annuleer