Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Artikel

Worden opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of duidelijk omschreven werk altijd een overeenkomst voor onbepaalde tijd?

09 november 2020

Wanneer werkgever en werknemer meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk hebben gesloten zonder dat er een onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, worden zij verondersteld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan.

Dit is niet zo wanneer de werkgever het bewijs levert dat deze arbeidsovereenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk of wegens een andere wettige reden (bv. Het belang van de loontrekkende werknemer om hem de kans geven een andere betrekking te willen of een ongunstige economische toestand waarin de onderneming zich bevindt.) Bij betwisting komt het aan de bevoegde rechter toe om te oordelen of deze gronden gerechtvaardigd zijn.

Daarnaast bestaan er nog twee mogelijkheden om rechtmatig opeenvolgende arbeidsovereenkomsten af te sluiten:

  • Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met een duur van maximum twee jaar:

De werkgever en de werknemer kunnen maximum vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd sluiten, voor zover de duur van elk van deze overeenkomsten niet minder dan drie maanden bedraagt en de totale duur van deze overeenkomsten twee jaar niet overschrijdt.

  • Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met een duur van maximum drie jaar:

Mits voorafgaande toestemming van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten kunnen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd worden gesloten met telkens een minimale duur van zes maanden, op voorwaarde dat de totale duur van deze overeenkomsten drie jaar niet overschrijdt.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Wim Bogaert
Adviseur sociaal recht
03 203 44 05
Wim.bogaert@confederatiebouw.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer